Милица Филиповић

Мастер туризмологије

+381 6 050 69 366


Мастер туризмолог и лиценцирани туристички водич. Кроз дугогодишњи рад у Туристичкој организацији Ниш и као туристички водич, залаже се за промоцију локалног културно – историјског наслеђа и природних особености Ниша и околине. Учествовала је на великом броју домаћих и међународних сајмова туризма у земљи и иностранству, образовних програма и семинара; промовисала је град Ниш у земљи и иностранству путем различитих пројеката из области туризма.