Mилан Ранђеловић

Oснивач и главни координатор (Ниш)

+381 64 29 67 167


Историчар и докторанд Филолошког факултета у Београду. Са фокусом на друштвене, културне и војно-политичке прилике у Нишу од XIV до XIX века, данас је један од малобројних истраживача који се активно баве и пишу о историји Ниша у османском периоду (1386–1878). Учесник је међународних пројеката о промоцији локалне културно-историјске баштине и стипендиста Владе републике Француске за усавршавање у овој области (AVEC, 2009). Захвaљујући искуству стеченом у француским установама које су у свету водеће у овом домену, његова излагања су лепо балансиранa комбинација научности и живог приказа, богата занимљивостима које ћете тешко наћи у туристичким брошурама о Нишу. Аутор је награђиване збирке Записи о Нишу која је постигла велики успех код љубитеља историје Ниша и читаве југоисточне Србије, захваљујући чему је један од ретких стручњака са одличним увидом у бројне хронике и путописе разних светских намерника који су током векова кроз овај град прошли. Лиценцирани је туристички водич са деценијом искуства у туризму и истраживач који је део каријере провео у неколико нишких установа културе (Историјски Архив Ниш, Народни музеј Ниш).