Александар Стојановић

Кооснивач и координатор (Београд)

+381 69 207 53 23


Доктор историјских наука, аутор преко 30 научних радова и три монографске публикације. Научни сарадник Института за новију историју Србије, члан редакција више међународних зборника радова, учесник бројних националних и међународних научних конференција. Школовао се на Филозофском факултету у Београду. Интересовање за локалну историју изоштравао кроз рад у редакцијама научних часописа Караџић: часопис за историју, етнологију, археологију и уметност (Алексинац, 2009–2014) и Баштиник: Годишњак Историјског архива у Неготину (Неготин, 2015–). Као сарадник и рецензент сарађује са великим бројем локалних историјских архива и завичајних музеја широм Србије. Лиценцирани туристички водич са искуством вођења тематских и приватних тура. Активно учествује у осмишљавању и реализацији тематских тура мреже The best of the Past. У туристичком вођењу комбинује академски професионализам са непосредношћу приватне комуникације и динамичношћу водичког позива.